Velkommen til

Takstingeniør Terje Westby AS

Bruk takstmann før du kjøper eiendom!

Terje Westby har vært i byggebransjen i 15 år før han i 1988 startet som takstmann. I 1990 var han med på å stifte NITO Takst innenfor NITO-systemet.
NITO Takst er i dag en del av Norsk Takst.

Våre tjenester

Westby blir ofte benyttet av private og offentlig virksomhet til å beregne råtomteverdier i forbindelse med regulering av festeavgifter eller tomteinnløsninger.

Terje Westby tilbyr tjenester innen følgende godkjenningsområder:

Bilde av bygningstegninger - Takstmann - Takstingeniør Terje Westby AS

Om oss

Etter 15 år i byggebransjen startet Terje Westby som takstmann i 1988 og var med på å stifte NITO Takst i 1990 innenfor NITO systemet.
NITO Takst er idag en del av Norsk Takst.

Noen år senere ble virksomheten omdannet til aksjeselskap og bærer navnet Takstingeniør Terje Westby AS

For å holde faglig høy kvalitet har selskapet også valgt å bli sertifisert gjennom Det Norske Veritas etter avlagt eksamen.

Kundeomfanget omfatter private, kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter. I tillegg eiendomsmeglere og advokater – også utenfor Østfold.

Kontakt oss