Velkommen til

Takstingeniør Terje Westby AS - Sarpsborg

Bruk takstmann før du kjøper eiendom!

Norsk takst logo

Etter 15 år i byggebransjen startet Terje Westby som takstmann i 1988 og var med på å stifte NITO Takst i 1990 innenfor NITO systemet. 

Noen år senere ble virksomheten omdannet til aksjeselskap og bærer navnet Takstingeniør Terje Westby AS

NITO Takst er idag en del av Norsk Takst.

For å holde faglig høy kvalitet har selskapet også valgt å bli sertifisert gjennom Det Norske Veritas etter avlagt eksamen.

Terje Westby har følgende godkjenningsområder: 

  • Verditakst bolig – fritidshus og tomter
  • Næringstakst
  • Landbrukstakst
  • Skade og skjønn
  • Byggelånsoppfølging
  • Tilstandsrapport (Boligsalgsrapport)

Westby blir ofte benyttet av private og offentlig virksomhet til å beregne råtomteverdier i forbindelse med regulering av festeavgifter eller tomteinnløsninger. 

Kundeomfanget omfatter private, kommunale, fylkeskommunale og statlige virksomheter. I tillegg eiendomsmeglere og advokater – også utenfor Østfold. 

Telefon

69154795 eller 90151718 / Epost: takst@terjewestby.no
Adresse: 

St. Mariegate 55

1706 Sarpsborg

Bilde av fasade Terje Westby AS i St. Mariegate